Groen bouwen

Ecologisch bouwen tast de natuurlijke omgeving zo min mogelijk aan. Rekening houden met de ecologische gevolgen van gebruikte materialen en technieken kan zelfs helpen het milieu te verbeteren. ORGA bouw streeft bij het bouwen naar een optimaal gebruik van energie, water en ruimte waarbij zoveel mogelijk gewerkt wordt met lokaal beschikbare en hergroeibare grondstoffen. Daarnaast wordt de aanwezige de ecologische kennis en werkwijze over te brengen op de partners in een project.Groen bouwen dakspanten klein

De ecologische impact van groen bouwen is minimaal door het gebruik van biobased materialen

Groen bouwen houtstapel kleinBiobased betekent letterlijk vertaald ‘gebaseerd op de natuur’. Biobased bouwen kan in het gebruikte materiaal en wat betreft de toegepaste techniek op de natuur gebaseerd zijn. Door miljoenen jaren experimenteren via de evolutie heeft de natuur de meest efficiënte bouwmethoden en materialen geselecteerd. Door een biobased aanpak te hanteren profiteert ORGA bouw als het ware van het werk dat de natuur al geleverd heeft. In de praktijk betekent dit dat ORGA bouw veelvuldig werkt met natuurlijke en hergroeibare materialen zoals bijvoorbeeld hout uit duurzaam beheerde bossen en natuurlijke isolatiematerialen zoals vlas en houtvezel.

Groen bouwen dakrand kleinIn de traditionele bouwwereld is het gebruikelijk om het interieur in plastic te verpakken om te voorkomen dat vocht van binnenuit de constructie aan gaat tasten. Dat betekent in feite dat de bewoners in een ‘plastic zak’ wonen wat niet echt tot een gezond binnenklimaat leidt. ORGA bouw bouwt bij voorkeur dampopen. Hierbij bestaat de buitenste schil uit materialen die luchtdicht zijn maar damp naar buiten laten. Luchtvochtigheid kan zo worden gereguleerd zonder dat de isolerende werking van de wand wordt verminderd. Een dampopen constructie laat een gebouw natuurlijk ademen wat de binnenruimte vele malen gezonder en comfortabeler maakt.

 

Groen bouwen isolatie kleinDe term passief wordt gebruikt om de grote energiezuinigheid en lage CO² uitstoot van een gebouw te beschrijven. Om een passief-certificaat te kunnen verdienen moet een gebouw aan officieel vastgelegde eisen voldoen die vooral het energieverbruik betreffen. Bij het bouwen van een passiefhuis is er dan ook grote aandacht voor een goede isolatie en het zoveel mogelijk voorkomen van warmteverlies. Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen aannemer, architect en installateur nodig. De integrale aanpak van de Groene Bouwketen die ORGA bouw hanteert maakt het mogelijk om op dit gebied zeer zorgvuldig en gedetailleerd te werk te gaan.