Ecologisch bouwen

Het begrip ecologisch wordt in de bouw gebruikt wanneer het gaat om de invloed van bouwwerken op de omgeving. Het gebruik van ecologische materialen en innovatieve bouwmethoden kan zelfs helpen het milieu te verbeteren. Rekening houden met de ecologische impact van een bouwproject is een van de belangrijkste aspecten van ecologisch bouwen, de werkwijze van ORGA bouw.

Ecologisch bouwen, ook bij de Bosuil

Door ecologisch bouwen tasten gebouwen de natuurlijke omgeving zo min mogelijk aan.

Ecologisch bouwen voor een circulaire economieBij ecologisch bouwen wordt gestreefd naar een optimaal gebruik van energie, water en ruimte. Ook het zoveel mogelijk gebruiken van lokaal beschikbare en hergroeibare grondstoffen hoort bij de ecologische bouw. Bouwmaterialen worden beoordeeld op hun hele levenscyclus. Onze werkwijze sluit dan ook perfect aan bij de circulaire economie. We stellen telkens de vraag hoeveel energie en grondstoffen een materiaal kost tijdens de productie, het gebruik en de verwerking tot afval?

Opdrachtgever 4 klein

Een ecologische aanpak is niet alleen van belang bij nieuwbouw. Ook het gezond maken van je huis of je werkomgeving door een ecologische renovatie is nuttig. Het op deze manier ecologiseren van bestaande woningbouw is van even grote ecologische waarde als het bouwen van een nieuwe laagenergiewoning of passiefhuis.

Opdrachtgever 5 klein

De kracht van ORGA bouw zit in het combineren van ecologische oplossingen met slimme bouwmethoden. Tevens leidt ORGA bouw de verschillende bouwpartners op in dezelfde ecologische denkwijze. Een constante uitwisseling van kennis tussen bouwer en betrokkenen over ecologische innovatie en ecomaterialen. Dit is mogelijk door de korte lijnen tussen opdrachtgever, bouwer en architect in ons ecologische bouwtraject, dat wij de Groene Bouwketen noemen.