Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren. Het doel van dit systeem is om het verloren gaan van de waarde van grondstoffen door vernietiging te minimaliseren. In de huidige economie worden grondstoffen omgezet in producten die vervolgens na gebruik worden vernietigd.

Circulaire economie

De circulaire economie gaat veel efficiënter om met grondstoffen door producten na gebruik te hergebruiken in plaats van vernietigen

circulaire economie hout kleinIn de traditionele economie bewegen de grondstoffen zich in een rechte lijn van winning naar verwerking naar vernietiging. In de circulaire economie wordt dit een cirkelbeweging van winning naar verwerking naar recycling waarna de grondstoffen weer hergebruikt kunnen worden. Het systeem kent twee kringlopen: een biologische en een technische. Biologische materialen kunnen na gebruik door de consument als natuurlijke afvalstoffen weer veilig terugkeren in de natuur, eventueel na bewerking. In de technische kringloop worden producten en onderdelen zo ontworpen dat ze na gebruik op kwalitatief hoogwaardig niveau weer opnieuw gebruikt kunnen worden.

circulaire economie houtdak1Overgaan naar een circulaire economie zal een radicale breuk betekenen met de huidige gang van zaken. De laatste fase in de levensloop van een product wordt nu hergebruik in plaats van vernietiging. Het nabootsen van de natuur is een belangrijk aspect van de circulaire gedachte. Het natuurlijke systeem is immers circulair van aard en kan ontelbaar veel wezens voeden zonder dat tekorten of afvalbergen ontstaan. De toenemende schaarste van grondstoffen dwingt ons om af te stappen van de lineaire economie. Tevens zijn er grenzen aan de hoeveelheid schadelijke afvalstoffen uit de huidige economie die de natuur op kan nemen.

circulaire economie houtbouw kleinToegepast op de bouw betekent dit dat de twee kringlopen betrokken worden bij iedere overweging over materiaalgebruik. Natuurlijk afbreekbare materialen of hergebruikte sloopmaterialen krijgen de voorkeur zodat het hele bouwproces binnen het circulaire systeem kan plaatsvinden. Deze aanpak past perfect bij de werkwijze van ORGA bouw en wordt dan ook al enige tijd toegepast in de samenwerking met ORGA architect binnen de Groene Bouwketen. Tevens wordt de inzichten over circulair bouwen zoveel mogelijk overgedragen aan de partners binnen de ORGA bouwprojecten.