Bouwpartners

In de Groene Bouwketen werken alle bouwpartners op een integrale manier samen aan een bouwproject. Kennis en ervaring over het ecologisch en biobased bouwen wordt vrijuit uitgewisseld tussen alle betrokkenen, inclusief de opdrachtgever. ORGA bouw is de coördinerende en uitvoerende partij in de Groene Bouwketen. Daarbij zijn wij niet alleen gespecialiseerd in biobased bouwen, maar werken ook op een nieuwe manier: een persoonlijke benadering, lean, voor een vast bedrag en transparant.

Bouwpartner 1 klein

De Groene Bouwketen is gericht op volledige transparantie en integrale samenwerking tussen de bouwpartners tijdens het hele bouwtraject

©RMF160413 - 033
De overheid stimuleert het, de opdrachtgevers willen het en biobased materialen zijn beschikbaar, toch verloopt groen bouwen in de praktijk van de bouwuitvoering vaak nog stroef. De traditionele aannemer werkt het liefst met voor hem bekende materialen en zal niet snel overstappen naar een nieuwe werkwijze met nieuwe materialen. Door kennis en ervaring met de bouwpartners te delen in de Groene Bouwketen denkt ORGA bouw de koud water vrees weg te kunnen nemen. Daarmee zullen deze partners de voordelen en mogelijkheden inzien van groen bouwen.

Bouwpartner 4 kleinDoor het delen van kennis ontstaat een bijzondere synergie binnen de Groene Bouwketen. ORGA architect kan tijdens het ontwerp proces beschikken over directe praktijkkennis. ORGA bouw heeft uitvoeringstechnisch invloed op het ontwerp. Uiteindelijk besparen we daardoor tijd en faalkosten. Dit werkt op allerlei manieren ten voordele van de opdrachtgever. Deze is volledig betrokken in een soepel lopend bouwproces met alle kennis binnen handbereik en heeft een garantie op hoge duurzame kwaliteit voor een vaste prijs.

Bouwpartner 5

De Groene Bouwketen is deze veranderende economie het antwoord op een groeiende vraag in de bouw naar persoonlijk en community gericht denken en open communicatie. In navolging van de intensieve samenwerking tussen architect en bouwer zal de bouwketen nog verder worden vergroend. Niet alleen het gebouw, maar ook de bouw en bouwplaats: van afvalvrij tot groene bouwstroom, van ledbouwlampen tot een bouwkeet met zonnepanelen. Een fundamentele groene architectuur met haar volledig groene bouwketen, efficiënt en kostenbesparend voor de opdrachtgever.

Bouwpartner 3 klein